Privacy statement Fotostudio Heerlen
Laatste wijziging: 01-02-2024

Fotostudio Heerlen, gevestigd aan Kouvenderstraat 46, 6431 HG Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Website: www.fotostudio-heerlen.nl
Kouvenderstraat 46
6431 HG Hoensbroek
+31 (0)6-12965803

Informatie die je aan ons verstrekt
Wij verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt of gebruikmaakt van onze diensten. Dit kan onder meer informatie omvatten zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betalingsinformatie (bijvoorbeeld creditcardgegevens)

Hoe gebruiken wij jouw informatie?
Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van je afspraken en boekingen.
 • Het verstrekken van onze fotografiediensten.
 • Het communiceren over onze diensten en promoties.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe delen wij jouw informatie?
Wij delen jouw persoonlijke informatie alleen in de volgende gevallen:

 • Met derde partijen die ons helpen onze diensten te leveren, zoals betalingsverwerkers en marketingpartners.
 • Met overheidsinstanties wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • Met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe beschermen wij jouw informatie?
Fotostudio Heerlen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons info@fotostudio-heerlen.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotostudio Heerlen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudio-heerlen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Controleer regelmatig op updates. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan dit beleid weergegeven.